Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων GDPR

Η ENERGYTELIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

εφαρμόζει  πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων και προβαίνει σε δημόσια δήλωση για τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μας εφαρμόζει τις αρχές προστασίας δεδομένων GDPR για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Ποιος συλλέγει τα δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται από τους ίδιους τους χρήστες των συστημάτων ή από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τους χρήστες των υπηρεσιών.

Ποια δεδομένα συλλέγονται;

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο χρήστης ήτοι:

 • Α. Οικιακοί Καταναλωτές ενέργειας (περιγραφή δεδομένων)
 • Β. Επιχειρηματικοί καταναλωτές ενέργειας (περιγραφή δεδομένων)
 • Γ. Συνεργάτες (περιγραφή δεδομένων)
 • Δ. Προμηθευτές ενέργειας (περιγραφή δεδομένων)
 • Ε. Εταιρείες κοινής ωφέλειας (περιγραφή δεδομένων)  Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα αφορούν στοιχεία που χρειάζονται οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για την τιμολόγηση υπηρεσιών και προϊόντων.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για τις ανάγκες παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών και κατόπιν σχετικής εντολής του χρήστη

Θα μοιραστούν τα δεδομένα με τρίτα μέρη;
Η διανομή των δεδομένων θα γίνει μόνο στα πρόσωπα που εμπλέκονται για την συμφωνημένη παροχή υπηρεσίας προς τους χρήστες ήτοι:

 • Πάροχοι Ηλεκτρικής ενέργειας
 • Πάροχοι φυσικού αερίου

Σε τρίτα μέρη που θα εξουσιοδοτήσει ο χρήστης μέσω συμβάσεων που θα υπογράψει μαζί τους

Πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες;
Οι πληροφορίες των δεδομένων αξιοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εντολή.

Πόσο χρόνο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα;
Τα  δεδομένα διατηρούνται έως την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και διαγράφονται κατόπιν εντολής του χρήστη. 

Ποια δικαιώματα έχει το υποκείμενο των δεδομένων;

 • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή της Υπηρεσίας.
 • Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο   επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Πώς μπορεί το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να υποβάλει καταγγελία;
Επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο της διαχείρισης που είναι η ENERGYTELIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  

στην διεύθυνση  Γρηγορίου Ε 37 ή στο τηλέφωνο +30 2310 305605  ή επικοινωνώντας με τον σύνδεσμο http://www.energyTelia.gr 
Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας : 

ENERGYTELIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. – Μακεδονίας 132 – Θεσσαλονίκη Τηλ. + 30 2310 305605 

Η ENERGYTELIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

εφαρμόζοντας πολιτική προστασίας δεδομένων εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές και ενημερώνει λεπτομερώς για τους στόχους και δίνει οδηγίες προς όλους τους συνεργάτες, στελέχη, προσωπικό για την προστασία των δεδομένων και τον τρόπο αντιμετώπισης παραβιάσεων.

There is no better way to buy energyΆμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις