Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Online Δημοπρασίες για την προμήθεια ενέργειας

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Η ενέργεια, είτε πρόκειται για φυσικό αέριο είτε για ηλεκτρική ενέργεια, είναι ένα προϊόν που δεν διαφοροποιείται μεταξύ των προμηθευτών, αυτό κάνει την προμήθεια ενέργειας ιδανική να γίνεται μέσω των μειοδοτικών (αντίστροφων) δημοπρασιών.

Οι  Ηλεκτρονικές μειοδοτικές (αντίστροφες) δημοπρασίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής  προσφορών σε πραγματικό χρόνο και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των ενεργειακών αγορών, μπορούν να είναι πολύτιμες τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον προμηθευτή ενέργειας.


Προϋποθέσεις για την οργάνωση αντίστροφων (μειοδοτικών) δημοπρασιών ενέργειας σε μία αγορά αποτελούν:

 

Η απελευθέρωση της τοπικής αγοράς ενέργειας.

Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς στην Ελλάδα ευνοεί πλήρως τον ανταγωνισμό

 

Η ύπαρξη αξιόπιστων παρόχων ενέργειας .

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πολλοί αξιόπιστοι πάροχοι ενέργειας.

 

Η δραστηριοποίηση φορέα που μπορεί να οργανώσει και υποστηρίξει την διεξαγωγή της δημοπρασίας.

Στην Ελλάδα τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα energy Telia auctions για την δημοπράτηση ζητήσεων  ενέργειας.   προσφέρονται οι υπηρεσίες υποστήριξης προκήρυξης και διεξαγωγής δημοπρασιών ενέργειας από την energyTeliaΜε την εφαρμογή των μειοδοτικών δημοπρασιών προμήθειας ενέργειας
όλοι κερδίζουν:

 

Οι καταναλωτές ενέργειας  απολαμβάνουν τις χαμηλότερες τιμές προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου που μπορεί να προσφέρει η αγορά

 

Οι προμηθευτές ενέργειας να κερδίζουν εύκολα και γρήγορα  νέες συνεργασίες με καταναλωτές ενέργειας και μειώνουν το εμπορικό τους κόστος .

 

 

 

Τα πλεονεκτήματα χρήσης των ηλεκτρονικών μειοδοτικών δημοπρασιών  διεξαγόμενων σε πραγματικό χρόνο για την προμήθεια ενέργειας είναι σημαντικά για τους πωλητές και τους αγοραστές .

 

Οφέλη για τους αγοραστές–καταναλωτές ενέργειας:

Επιλογή της κατάλληλης αντίστροφης δημοπράτησης μέσα από μεγάλη γκάμα μεθόδων και τεχνικών (ενός η πολλών καταναλωτών, ενός ή πολλών προϊόντων).

Δυνατότητα αντιστοίχισης καταναλωτών με ίδια χαρακτηριστικά για κοινή δημοπράτηση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας.

Πρόσκληση και ταυτόχρονη διαπραγμάτευση με μεγάλο αριθμό παρόχων ενέργειας  σε πολύ μικρό χρόνο.

Μείωση του κόστους έρευνας αγοράς και του κόστους της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτή.

Οι επιχειρήσεις - καταναλωτές ενέργειας επικεντρώνονται στις σχέσεις εφοδιασμού χαμηλότερου κόστους και καλύτερης αξίας, εξαλείφει τη μεροληψία και ανοίγει την διαδικασία λήψης προσφορών σε νέους προμηθευτές.

Οι πληροφορίες συναλλαγών είναι τυποποιημένες, οργανωμένες και χρονικά εντοπισμένες.

Οι βάσεις δεδομένων και οι αναφορές είναι ευέλικτες, μπορούν να οργανωθούν με βάση τις απαιτήσεις του αγοραστή.

Η διαδικασία παρέχει τεκμηρίωση για λογιστικές και νομικές απαιτήσεις.

Παρέχεται αντίγραφο τεκμηρίωσης σε χαρτί για την ικανοποίηση σχετικών απαιτήσεων.

Η πλατφόρμα διατηρεί τις πληροφορίες σχετικά με τα ενεργειακά προϊόντα και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Επιτρέπει τον αυστηρότερο και ταχύτερο προγραμματισμό.

Το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για την εφαρμογή αυξάνει τις δεξιότητες και   τις γνώσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό του αγοραστή.

Και το σπουδαιότερο: Μείωση του κόστους προμήθειας ενέργειας.

 

 Οφέλη για τους πωλητές-παρόχους ενέργειας:

Την διεξαγωγή της αντίστροφης δημοπρασίας σε πραγματικό χρόνο.

Διεκδίκηση πωλήσεων σε καταναλωτές που έχουν αποφασίσει ήδη την υπογραφή νέας σύμβασης.

Υγιής ανταγωνισμός.
Οι προσκλήσεις συμμετοχής στις δημοπρασίες αποστέλλονται σε όλους τους παρόχους ενέργειας. Όλοι οι πάροχοι συμμετάσχουν με ακριβώς τους ίδιους όρους.
Η energyTelia δεν συνδέεται κατ’ ουδένα τρόπο με οποιοδήποτε πάροχο.

Πλήρη ανωνυμία για τους προμηθευτές στην υποβολή των προσφορών

Την γνώση όλων των όρων προκήρυξης της δημοπρασίας (χρόνος διεξαγωγής, τιμή δείκτη αξιολόγησης προσφορών για την εκκίνηση της δημοπρασίας, αποδεκτές τιμές, αποδεκτό βήμα μεταβολής της τιμής, παράμετροι συμμετοχής στον υπολογισμό του δείκτη, δημοπρατούμενες ποσότητες σταθμισμένες στο χρόνο κλπ)

Δυνατότητα υποβολής προσφορών με μεταβολή μέρος ή όλων των παραμέτρων που συμμετάσχουν στον δείκτη αξιολόγησης.

Δυνατότητα διεκδίκησης συμβάσεων από πολλούς καταναλωτές ταυτόχρονα.  (Καταναλωτές που έχουν αντιστοιχισθεί και έχουν κοινά χαρακτηριστικά)

Δυνατότητα επιλογής των δημοπρατήσεων που ενδιαφέρουν (ενός η πολλών καταναλωτών, ενός ή πολλών προϊόντων).

Ταχύτατες και εύκολες διαδικασίες.

Βοήθεια από την πλατφόρμα για την υπογραφή των συμβάσεων.

Αποτέλεσμα: Νέα δουλειά για τον προμηθευτή με ελάχιστο διοικητικό και εμπορικό κόστος.

 

Πως λειτουργεί:

 

Ο διοργανωτής για λογαριασμό του καταναλωτή αποστέλλει προσκλήσεις συμμετοχής σε προ-αξιολογημένους παρόχους προμήθειας ενέργειας.

 

Ο διοργανωτής κοινοποιεί στους παρόχους τους όρους και τα δεδομένα της προκήρυξης της δημοπρασίας.

 

Οι πάροχοι ενέργειας δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και υποβάλουν την πρώτη τους προσφορά πριν ανοίξει το ταμπλό υποβολής επαναλαμβανόμενων ανταγωνιστικών προσφορών (pre bidding period).

 

Ανοίγει το ταμπλό (bidding board) στην ορισμένη ώρα και εκκινείται η διαδικασία υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών από τους παρόχους.

 

Κατά τη διάρκεια της On line αντίστροφης δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να δουν το ποσό της χαμηλότερης τρέχουσας προσφοράς, αλλά δεν μπορούν να δουν ποιος υποβάλει την προσφορά.

 

Οι πάροχοι υποβάλλουν επαναλαμβανόμενες ανταγωνιστικές προσφορές.

 

Η διαδικασία εκτελείται σε πραγματικό χρόνο.

 

Ο χρόνος διεξαγωγής είναι περιορισμένος. Οι πάροχοι γνωρίζουν την αυστηρή προθεσμία, βλέπουν συνεχώς το υπόλοιπο του διαθέσιμου χρόνου και υποβάλλουν γρήγορα τις καλύτερες προσφορές τους.

 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται και άμεσα ανακοινώνεται η καλύτερη προσφορά.

 

Ανακοινώνεται  ο νικητής στον καταναλωτή και τα λοιπά στοιχεία του καταναλωτή στον Νικητή.

 

Εκκινείται η διαδικασία υπογραφής συμβολαίων παροχής ενέργειας μεταξύ του Νικητή παρόχου και  του καταναλωτή.

 

 

 

Η πλατφόρμα διεξαγωγής των online δημοπρασιών έχει ενσωματωμένες διασφαλίσεις για την ασφάλεια του συστήματος.

 

Η πλατφόρμα αντίστροφης δημοπρασίας διατηρεί  αρχείο όλων των διαδικασιών για την τεκμηρίωση της δημοπρασίας.

 

There is no better way to buy energy  Άμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις