Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Online Δημοπρασίες για την προμήθεια ενέργειας

 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ενέργεια, είτε πρόκειται για φυσικό αέριο είτε για ηλεκτρική ενέργεια, είναι ένα προϊόν που δεν διαφοροποιείται εύκολα μεταξύ των προμηθευτών, αυτό κάνει την προμήθεια ενέργειας ιδανική να γίνεται μέσω αντίστροφων δημοπρασιών.

 

Οι Online  - αντίστροφες δημοπρασίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής  προσφορών σε πραγματικό χρόνο και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των ενεργειακών αγορών, μπορούν να είναι πολύτιμες τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον προμηθευτή ενέργειας.

Προϋποθέσεις για την οργάνωση αντίστροφων (μειοδοτικών) δημοπρασιών ενέργειας σε μία αγορά αποτελούν:

Η απελευθέρωση της τοπικής αγοράς ενέργειας

Η ύπαρξη αξιόπιστων παρόχων ενέργειας και

Η δραστηριοποίηση φορέα που μπορεί να οργανώσει και υποστηρίξει την διεξαγωγή της δημοπρασίας

Η Ελληνική αγορά καλύπτει και τις τρεις προϋποθέσεις:

Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς ευνοεί πλήρως την απελευθέρωση.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πολλοί αξιόπιστοι πάροχοι ενέργειας.

Στην Ελλάδα προσφέρονται οι υπηρεσίες υποστήριξης προκήρυξης και διεξαγωγής δημοπρασιών ενέργειας από την energyTelia

Στις αντίστροφες Δημοπρασίες ενέργειας όλοι κερδίζουν:

Οι καταναλωτές ενέργειας απολαμβάνουν την χαμηλότερη τιμή

Οι προμηθευτές ενέργειας κερδίζουν εύκολες και γρήγορες πωλήσεις

 

Τα πλεονεκτήματα χρήσης της On-Line – αντίστροφης δημοπρασίας για την προμήθεια ενέργειας είναι σημαντικά για τους πωλητές και τους αγοραστές.

Οφέλη για τους αγοραστές–καταναλωτές ενέργειας:

Πρόσκληση και διαπραγμάτευση με μεγάλο αριθμό παρόχων ενέργειας  σε πολύ μικρό χρόνο.

Μείωση του κόστους έρευνας αγοράς και του κόστους της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτή.

Οι επιχειρήσεις - καταναλωτές ενέργειας επικεντρώνονται στις σχέσεις εφοδιασμού χαμηλότερου κόστους και καλύτερης αξίας, εξαλείφει τη μεροληψία και ανοίγει την διαδικασία λήψης προσφορών σε νέους προμηθευτές.

Οι πληροφορίες συναλλαγών είναι τυποποιημένες, οργανωμένες και χρονικά εντοπισμένες.

Οι βάσεις δεδομένων και οι αναφορές είναι ευέλικτες, μπορούν να οργανωθούν με βάση τις απαιτήσεις του αγοραστή.

Η διαδικασία παρέχει τεκμηρίωση για λογιστικές και νομικές απαιτήσεις.

Παρέχεται αντίγραφο τεκμηρίωσης σε χαρτί για την ικανοποίηση σχετικών απαιτήσεων.

Η πλατφόρμα διατηρεί τις πληροφορίες σχετικά με τα ενεργειακά προϊόντα και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Επιτρέπει τον αυστηρότερο και ταχύτερο προγραμματισμό.

Το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για την εφαρμογή αυξάνει τις δεξιότητες και   τις γνώσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό του αγοραστή.

Και το σπουδαιότερο: Μείωση του κόστους προμήθειας ενέργειας.

 Οφέλη για τους πωλητές-παρόχους ενέργειας:

Την διεξαγωγή της αντίστροφης δημοπρασίας σε πραγματικό χρόνο.

Τον υγιή ανταγωνισμό, οι προσκλήσεις συμμετοχής στις δημοπρασίες αποστέλλονται σε όλους τους παρόχους ενέργειας. Όλοι οι πάροχοι συμμετάσχουν με ακριβώς τους ίδιους όρους. Η energyTelia δεν συνδέεται κατ’ ουδένα τρόπο με οποιοδήποτε πάροχο.

Πλήρη ανωνυμία για τους προμηθευτές στην υποβολή των προσφορών

Την επιλογή των σωστών όρων προκήρυξης της δημοπρασίας (χρόνος διεξαγωγής, τιμή δείκτη αξιολόγησης προσφορών για την εκκίνηση της δημοπρασίας).

Επιλογή της κατάλληλης αντίστροφης δημοπράτησης μέσα από μεγάλη γκάμα μεθόδων και τεχνικών (ενός η πολλών καταναλωτών, ενός ή πολλών προϊόντων).

Δυνατότητα αντιστοίχισης καταναλωτών με ίδια χαρακτηριστικά για κοινή δημοπράτηση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας.

Ταχύτατες και εύκολες διαδικασίες

Τεκμηρίωση της διεξαγωγής της δημοπρασίας

Έλεγχος εφαρμογής των συμφωνηθέντων και των υποχρεώσεων των παρόχων προς τους καταναλωτές.

Αποτέλεσμα: Νέα δουλειά για τον προμηθευτή με ελάχιστο διοικητικό και εμπορικό κόστος

Πως λειτουργεί:

Ο διοργανωτής για λογαριασμό του καταναλωτή αποστέλλει προσκλήσεις συμμετοχής σε προ-αξιολογημένους παρόχους προμήθειας ενέργειας.

Ο διοργανωτής κοινοποιεί στους παρόχους τους όρους και τα δεδομένα της προκήρυξης της δημοπρασίας.

Οι πάροχοι ενέργειας δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και υποβάλουν την πρώτη τους προσφορά πριν ανοίξει το ταμπλό υποβολής επαναλαμβανόμενων ανταγωνιστικών προσφορών (pre bidding period).

Ανοίγει το ταμπλό (bidding board) στην ορισμένη ώρα και εκκινείται η διαδικασία υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών από τους παρόχους.

Κατά τη διάρκεια της On line αντίστροφης δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να δουν το ποσό της χαμηλότερης τρέχουσας προσφοράς, αλλά δεν μπορούν να δουν ποιος υποβάλει την προσφορά.

Οι πάροχοι υποβάλλουν επαναλαμβανόμενες ανταγωνιστικές προσφορές.

Η διαδικασία εκτελείται σε πραγματικό χρόνο.

Ο χρόνος διεξαγωγής είναι περιορισμένος. Οι πάροχοι γνωρίζουν την αυστηρή προθεσμία, βλέπουν συνεχώς το υπόλοιπο του διαθέσιμου χρόνου και υποβάλλουν γρήγορα τις καλύτερες προσφορές τους.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται και άμεσα ανακοινώνεται η καλύτερη προσφορά.

Ανακοινώνεται  ο νικητής στον καταναλωτή και τα λοιπά στοιχεία του καταναλωτή στον Νικητή.

Εκκινείται η διαδικασία υπογραφής συμβολαίων παροχής ενέργειας μεταξύ του Νικητή παρόχου και  του καταναλωτή.

 

Η πλατφόρμα διεξαγωγής των online δημοπρασιών έχει ενσωματωμένες διασφαλίσεις για την ασφάλεια του συστήματος.

Η πλατφόρμα αντίστροφης δημοπρασίας διατηρεί  αρχείο όλων των διαδικασιών για την τεκμηρίωση της δημοπρασίας.

 

There is no better way to buy energy  Άμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις