Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

για τις ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ)

Βασικό συστατικό του λειτουργικού κόστους των σύγχρονων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας είναι  το ενεργειακό κόστος.

Η energyTelia και οι συνεργάτες της  σύμβουλοι προμήθειας ενέργειας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.Ο στόχος:
Η μείωση του κόστους προμήθειας ενέργειας
των επιχειρήσεων αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα τους.


Τρόποι μείωσης του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων:

Προμήθεια φτηνότερης ενέργειας

Σωστή επιλογή μορφών και πηγών ενέργειας

Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου των ΑΠΕ επενδύοντας στην συμπαραγωγή και στον ενεργειακό συμψηφισμό

Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας

Χρήση συσκευών υψηλής απόδοσης και υψηλής ενεργειακής κλάσης

Βασικότερος όλων η προμήθεια φτηνότερης ενέργειας και μάλιστα χωρίς να απαιτεί επενδύσεις.

Το ερώτημα:

Η αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του φυσικού Αερίου  σήμερα έγινε ιδιαίτερα πολύπλοκη με αποτέλεσμα πολλές μονάδες  παροχής υπηρεσιών υγείας  να αποτυγχάνουν να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή τιμή αγοράς ενέργειας.

Οι  μονάδες  παροχής υπηρεσιών υγείας ως καταναλωτές  ενέργειας θέτουν συχνά τα ερωτήματα, από ποιόν πάροχο να προμηθευτούν ενέργεια (Ηλεκτρικό Ρεύμα ή φυσικό αέριο), ποια είναι η καλύτερη τιμή,πως μπορούν να  διαπραγματευτούν μείωση τιμών και καλύτερα συμβόλαια.


Η
απάντηση:

energyTelia

Όταν οι προμηθευτές ενέργειας  ανταγωνίζονται,

οι καταναλωτές κερδίζουν

Η μέθοδος:
Δημοπρασίες προμήθειας ενέργειας.

Η χρήση των μεθόδων των (μειοδοτικών) αντίστροφων δημοπρασιών είναι συνήθης στις ανεπτυγμένες χώρες. 

Μετά την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς και στην Ελλάδα είναι δυνατή η αξιοποίηση της μεθόδου των αντίστροφων δημοπρασιών από τις επιχειρήσεις για την προμήθεια φτηνότερης ενέργειας.

Προϋποθέσεις για την οργάνωση αντίστροφων (μειοδοτικών) δημοπρασιών ενέργειας σε μία αγορά αποτελούν:

Η απελευθέρωση της τοπικής αγοράς ενέργειας

Η ύπαρξη αξιόπιστων παρόχων ενέργειας και

Η δραστηριοποίηση φορέα που μπορεί να οργανώσει και υποστηρίξει την διεξαγωγή της online αντίστροφης (μειοδοτικής) δημοπρασίας

Η Ελληνική αγορά καλύπτει και τις τρεις προϋποθέσεις:

Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς ευνοεί πλήρως την απελευθέρωση.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πολλοί αξιόπιστοι πάροχοι ενέργειας.

Στην Ελλάδα προσφέρονται οι υπηρεσίες υποστήριξης προκήρυξης και διεξαγωγής δημοπρασιών ενέργειας από την energyTelia.

  

Οφέλη από την χρήση αντίστροφων δημοπρασιών για τις μονάδες υπηρεσιών υγείας:

Πρόσκληση και διαπραγμάτευση με μεγάλο αριθμό παρόχων σε πολύ μικρό χρόνο.

Μείωση του κόστους έρευνας αγοράς και του κόστους της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτή.

Οι μονάδες υπηρεσιών υγείας  επικεντρώνονται στις σχέσεις εφοδιασμού χαμηλότερου κόστους και καλύτερης αξίας, εξαλείφει τη μεροληψία και ανοίγει την διαδικασία λήψης προσφορών σε νέους προμηθευτές.

Οι πληροφορίες συναλλαγών είναι τυποποιημένες, οργανωμένες και χρονικά εντοπισμένες.

Οι βάσεις δεδομένων και οι αναφορές είναι ευέλικτες, μπορούν να οργανωθούν με βάση τις απαιτήσεις του οργανισμού.

Η διαδικασία παρέχει τεκμηρίωση για λογιστικές και νομικές απαιτήσεις.

Παρέχεται αντίγραφο τεκμηρίωσης σε χαρτί για την ικανοποίηση σχετικών απαιτήσεων.

Η πλατφόρμα διατηρεί τις πληροφορίες σχετικά με τα ενεργειακά προϊόντα και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Επιτρέπει τον αυστηρότερο και ταχύτερο προγραμματισμό.

Το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για την εφαρμογή αυξάνει τις δεξιότητες και τις γνώσεις σε ολόκληρο την δομή του οργανισμού.

Και το   σπουδαιότερο: Μείωση του κόστους προμήθειας ενέργειας.

Το σύστημα:
Συστήματα δημοπρασιών energyTelia  για την προμήθεια ενέργειας

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα  Αντίστροφων Δημοπρασιών Προμήθειας Ενέργειας  energyAuctions, οι συνεργάτες της energyTelia βοηθούν τις επιχειρήσεις (εμπόριο, βιομηχανία, ξενοδοχεία) και όλους τους τύπους οργανισμών (σχολεία,  νοσοκομεία,  δήμους)  να εξασφαλίζουν τις χαμηλότερες δυνατές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα που καταναλώνουν.

Η πλατφόρμα και το σύστημα αντίστροφων δημοπρασιών προμήθειας ενέργειας energyTelia  εξασφαλίζει:

  • Την διεξαγωγή της αντίστροφης δημοπρασίας σε πραγματικό χρόνο.
  • Τον υγιή ανταγωνισμό, οι προσκλήσεις συμμετοχής στις δημοπρασίες αποστέλλονται σε όλους τους παρόχους

ενέργειας. Όλοι οι πάροχοι συμμετάσχουν με ακριβώς τους ίδιους όρους. Η energyTelia δεν συνδέεται κατ’ ουδένα τρόπο με οποιοδήποτε πάροχο.

  • Την επιλογή των σωστών όρων προκήρυξης της δημοπρασίας (χρόνος διεξαγωγής, τιμή δείκτη αξιολόγησης προσφορών για την εκκίνηση της δημοπρασίας).
  • Επιλογή της κατάλληλης αντίστροφης δημοπράτησης μέσα από μεγάλη γκάμα μεθόδων και τεχνικών (ενός η πολλών καταναλωτών, ενός ή πολλών προϊόντων).
  • Δυνατότητα αντιστοίχισης καταναλωτών με ίδια χαρακτηριστικά για κοινή δημοπράτηση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας.
  • Ταχύτατες και εύκολες διαδικασίες
  • Τεκμηρίωση της διεξαγωγής της δημοπρασίας
  • Έλεγχος εφαρμογής των συμφωνηθέντων και των υποχρεώσεων των παρόχων προς τους καταναλωτές.
  • Αποτέλεσμα: εγγυημένη μείωση του κόστους ενέργειας

Το αποτέλεσμα:

Μείωση του κόστους προμήθειας ενέργειας Στις αντίστροφες Δημοπρασίες ενέργειας της energyTelia όλοι κερδίζουν:

Οι  μονάδες υπηρεσιών υγείας ως καταναλωτές ενέργειας απολαμβάνουν την χαμηλότερη δυνατή τιμή.

Οι πάροχοι ενέργειας κερδίζουν εύκολα και γρήγορα νέους πελάτες.

Όλα  γίνονται OnLine, εύκολα και γρήγορα.

Η αποδοτική και αποτελεσματική υπηρεσία μας για την προμήθεια ενέργειας αποτελείται από πέντε (5) βασικά βήματα:

 

1. Ενεργειακή αξιολόγηση δεδομένων του ξενοδοχείου

Οι ενεργειακοί μας σύμβουλοι  μελετούν τα προηγούμενα τιμολόγιά σας, τις υφιστάμενες συμβάσεις με παρόχους ενέργειας και τις προβλεπόμενες καταναλώσεις με βάση τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς, εντοπίζουν τις πιο ελκυστικές και συμφέρουσες  επιλογές στην αγορά και  οργανώνουν την στρατηγική για την επίτευξη του στόχου.

2. Οργάνωση on-Line μειοδοτικού διαγωνισμού (request for tenders) ή OnLine μειοδοτικής δημοπρασίας (reverse auctions):

Ενημερώνουμε για την ζήτησή σας και καλούμε να συμμετέχουν  ειδικευμένοι  και προ αξιολογημένοι πάροχοι φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Η άρτια επιστημονική κατάρτιση των συνεργατών μας, η εμπειρία μας και η χρήση εξελιγμένων εργαλείων πληροφορικής  εγγυώνται την ασφαλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική διαδικασία.

3. Διεξαγωγή μειοδοτικής δημοπρασίας ή διαγωνισμού - Αποτελέσματα - Σύσταση – Πρόταση:

Οι πάροχοι ενέργειας ανταγωνίζονται OnLine, σε πραγματικό χρόνο ισότιμα, υποβάλλοντας στο ταμπλό (bidding board) της δημοπρασίας, συνεχώς επαναληπτικές προσφορές με όλο και χαμηλότερες τιμές.
Η πλατφόρμα  αντίστροφων δημοπρασιών και μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια ενέργειας της energyTelia  συγκεντρώνει, αναλύει, αξιολογεί, συγκρίνει τις  προσφορές ενέργειας, ωθεί τις τιμές προς τα κάτω και πετυχαίνει την χαμηλότερη δυνατή τιμή.
Οι συνεργάτες της energyTelia θα σας δώσουν οδηγίες και τελικές προτάσεις και θα γνωρίζετε πόσα χρήματα κερδίζετε από την προτεινόμενη επιλογή.

4. Διαπραγμάτευση Συμβολαίου:

Διαπραγματευόμαστε τους πιο ευνοϊκούς όρους για εσάς και σας διευκολύνουμε στην υπογραφή του ενεργειακού συμβολαίου.

5. Συνεχιζόμενη Υποστήριξη: 

Συνεχίζουμε να διερευνάμε πρόσθετους τρόπους μείωσης των λογαριασμών ενέργειας για την επιχείρησή σας. Παρακολουθούμε διαρκώς την αγορά, εντοπίζουμε τις ευκαιρίες για χαμηλότερη τιμή αγοράς ενέργειας και οι σύμβουλοι ενέργειας της energyTelia  σας ενημερώνουν και παράλληλα δρομολογούν  τις απαιτούμενες ενέργειες για να ωφεληθείτε από την ευκαιρία.

Η energyTelia είναι απολύτως ανεξάρτητη, δεν συνδέεται με κανένα προμηθευτή ενέργειας και  καθοδηγείται από ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο Μηχανικών, Οικονομολόγων, Δικηγόρων και  Πληροφορικών

There is no better way to buy energyΆμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις