Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Προμηθευτές Ενέργειας

Οργάνωση-Προκήρυξη-Διεξαγωγή

ηλεκτρονικών αντίστροφων (μειοδοτικών)

 δημοπρασιών και διαγωνισμών για την προμήθεια ενέργειας. 


Η energyTelia και οι συνεργάτες της  σύμβουλοι προμήθειας ενέργειας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

Η ενέργεια, είτε πρόκειται για φυσικό αέριο είτε για ηλεκτρική ενέργεια, είναι ένα προϊόν που δεν διαφοροποιείται μεταξύ των προμηθευτών, αυτό κάνει την προμήθεια ενέργειας ιδανική να γίνεται μέσω αντίστροφων δημοπρασιών.

Οι On-Line - αντίστροφες δημοπρασίες επιτρέπουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής  προσφορών σε πραγματικό χρόνο και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των ενεργειακών αγορών, μπορούν να είναι πολύτιμες τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον προμηθευτή ενέργειας.

Η ύπαρξη μεγάλων και αξιόπιστων προμηθευτών ενέργειας στην Ελληνική αγορά κα ο συνεχής έλεγχος αυτών από την ανεξάρτητη  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ικανοποιεί την βασική προϋπόθεση της ύπαρξης υγιούς ανταγωνισμού  για την οργάνωση και διεξαγωγή αντίστροφων δημοπρασιών για την προμήθεια ενέργειας. 

Στις αντίστροφες Δημοπρασίες ενέργειας της energyTelia

όλοι κερδίζουν

Οι καταναλωτές ενέργειας απολαμβάνουν την χαμηλότερη τιμή

Οι προμηθευτές ενέργειας κερδίζουν εύκολες και γρήγορες πωλήσεις

Προϋποθέσεις για την οργάνωση αντίστροφων (μειοδοτικών) δημοπρασιών ενέργειας σε μία αγορά αποτελούν:
 • Η απελευθέρωση της τοπικής αγοράς ενέργειας
 • Η ύπαρξη αξιόπιστων παρόχων ενέργειας και
 • Η δραστηριοποίηση φορέα που μπορεί να οργανώσει και υποστηρίξει την διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Η Ελληνική αγορά καλύπτει και τις τρεις προϋποθέσεις:

 • Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς ευνοεί την απελευθέρωση.
 • Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πολλοί αξιόπιστοι πάροχοι ενέργειας.
 • Στην Ελλάδα προσφέρονται οι υπηρεσίες υποστήριξης προκήρυξης και διεξαγωγής δημοπρασιών ενέργειας από την energyTelia.
 Οφέλη από την χρήση Online αντίστροφων δημοπρασιών για τους πωλητές-παρόχους ενέργειας:
 • Διεξαγωγή της αντίστροφης δημοπρασίας σε πραγματικό χρόνο.
 • Άμεση ενεργοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 • Ανταγωνισμός σε υγιή πλαίσια, οι προσκλήσεις συμμετοχής στις δημοπρασίες αποστέλλονται σε όλους τους παρόχους ενέργειας. Όλοι οι πάροχοι συμμετάσχουν με ακριβώς τους ίδιους όρους. Η energyTelia δεν συνδέεται κατ’ ουδένα τρόπο με οποιοδήποτε πάροχο.
 • Ξεκάθαροι όροι προκήρυξης της δημοπρασίας (δημοπρατούμενη ποσότητα ενέργειας, χρόνος έναρξης και λήξης, τιμή δείκτη εκκίνησης, δήλωση αλγορίθμου αξιολόγησης προσφορών).
 • Επιλογή της κατάλληλης αντίστροφης δημοπράτησης μέσα από μεγάλη γκάμα μεθόδων και τεχνικών (ενός η πολλών καταναλωτών, ενός ή πολλών προϊόντων).
 • Δυνατότητα αντιστοίχισης καταναλωτών με ίδια χαρακτηριστικά για κοινή δημοπράτηση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας.
 • Ταχύτατες και εύκολες διαδικασίες
 • Τεκμηρίωση της διεξαγωγής της δημοπρασίας
 • Έλεγχος εφαρμογής των συμφωνηθέντων και των υποχρεώσεων των παρόχων προς τους καταναλωτές.
 • Αποτέλεσμα: Νέα πώληση για τον προμηθευτή με ελάχιστο διοικητικό και εμπορικό κόστος
Πως λειτουργεί:

•         Ο διοργανωτής για λογαριασμό του καταναλωτή αποστέλλει προσκλήσεις συμμετοχής σε προ-αξιολογημένους παρόχους προμήθειας ενέργειας.

•         Ο διοργανωτής κοινοποιεί στους παρόχους τους όρους και τα δεδομένα της προκήρυξης της δημοπρασίας.

•         Οι πάροχοι ενέργειας δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και υποβάλουν την πρώτη τους προσφορά πριν ανοίξει το ταμπλό υποβολής επαναλαμβανόμενων ανταγωνιστικών προσφορών (pre bidding period).

•         Ανοίγει το ταμπλό (bidding board) στην ορισμένη ώρα και εκκινείται η διαδικασία υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών από τους παρόχους.

•         Κατά τη διάρκεια της On Line αντίστροφης δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να δουν το ποσό της χαμηλότερης τρέχουσας προσφοράς, αλλά δεν μπορούν να δουν ποιος υποβάλει την προσφορά.

•         Οι πάροχοι υποβάλλουν επαναλαμβανόμενες ανταγωνιστικές προσφορές.

•         Η διαδικασία εκτελείται σε πραγματικό χρόνο.

•         Ο χρόνος διεξαγωγής είναι περιορισμένος. Οι πάροχοι γνωρίζουν την αυστηρή προθεσμία, βλέπουν συνεχώς το υπόλοιπο του διαθέσιμου χρόνου και υποβάλλουν γρήγορα τις καλύτερες προσφορές τους.

•         Η διαδικασία ολοκληρώνεται και άμεσα ανακοινώνεται η καλύτερη προσφορά.

•         Ανακοινώνεται ο νικητής στον καταναλωτή.

•         Εκκινείται η διαδικασία υπογραφής συμβολαίων παροχής ενέργειας μεταξύ του Νικητή παρόχου και  του καταναλωτή.

Η πλατφόρμα διεξαγωγής των online δημοπρασιών έχει ενσωματωμένες διασφαλίσεις για την ασφάλεια του συστήματος.
Η πλατφόρμα αντίστροφης δημοπρασίας διατηρεί  αρχείο όλων των διαδικασιών για την τεκμηρίωση της δημοπρασίας.

Στις αντίστροφες Δημοπρασίες ενέργειας της energyTelia όλοι κερδίζουν:

Οι επιχειρήσεις  καταναλωτές ενέργειας απολαμβάνουν την χαμηλότερη δυνατή τιμή.

Οι πάροχοι ενέργειας κερδίζουν εύκολα και γρήγορα νέες πωλήσεις.

There is no better way to buy energyΆμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις