Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ενημέρωση Προμηθευτών Ενέργειας
(Φυσικό Αέριο_ Ηλεκτρική Ενέργεια)


Οργάνωση-Προκήρυξη-Διεξαγωγή

ηλεκτρονικών μειοδοτικών (αντίστροφων) δημοπρασιών και διαγωνισμών

για την προμήθεια ενέργειας


Δήλωση Ανεξαρτησίας:
Η energyTelia δεν συνδέεται κατ’ ουδένα τρόπο με οποιοδήποτε προμηθευτή ενέργειας.

 

 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της  energyTelia και οι συνεργάτες της  Σύμβουλοι Προμήθειας Ενέργειας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την προμήθεια ενέργειας (Ηλεκτρική Ενέργεια, Φυσικό Αέριο)  σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και οικιακούς καταναλωτές.

Στόχος μας η ανίχνευση των καλύτερων τιμών προμήθειας ενέργειας για τους καταναλωτές  και η παροχή δυνατότητας στους παρόχους  να λάβουν άμεσες ζητήσεις συμβάσεων προμήθειας  ενέργειας και να διεκδικήσουν / κερδίσουν  συμβάσεις με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.

Οι  Digital Auctions_ μειοδοτικές  δημοπρασίες και διαγωνισμοί της πλατφόρμας energy Telia auctions   που διεξάγουν τις  διαδικασίες  υποβολής  προσφορών και κατάταξης  σε πραγματικό χρόνο ανώνυμα  και λαμβάνουν υπόψη τους τα τρέχοντα δεδομένα των ενεργειακών αγορών  κατά τον χρόνο διεξαγωγής  είναι πολύτιμες τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον προμηθευτή ενέργειας.

Η αξιοποίηση Digital Auctions είναι πολλαπλά ωφέλιμη για τους πωλητές αγαθών πολύ περισσότερο δε, για τους προμηθευτές ενέργειας που τα προίόντα ενέργειας δεν διαφοροποιούνται μεταξύ των προμηθευτών

Η ύπαρξη μεγάλων και αξιόπιστων προμηθευτών ενέργειας στην Ελληνική αγορά ικανοποιεί την βασική προϋπόθεση της ύπαρξης υγιούς ανταγωνισμού  για την οργάνωση και διεξαγωγή Digital μειοδοτικών  δημοπρασιών και διαγωνισμών  για την προμήθεια ενέργειας.

 

 


Στις Μειοδοτικές (αντίστροφες) Δημοπρασίες και Διαγωνισμούς προμήθειας ενέργειας της energyTelia

κερδίζουν όλοι

Οι καταναλωτές ενέργειας απολαμβάνουν την καλύτερη τιμή που κάθε φορά μπορεί να ανιχνευθεί στην αγορά.

Οι προμηθευτές ενέργειας κερδίζουν εύκολες και γρήγορες πωλήσεις.


 

 

 

 

 

 

Οφέλη των προμηθευτών ενέργειας από την χρήση των Digital μειοδοτικών  δημοπρασιών και διαγωνισμών της energy Telia auctions

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφόρηση για ζητήσεις συμβάσεων προμήθειας ενέργειας από όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών και για όλα τα ενεργειακά προίόντα

Online διεκδίκηση νέων συμβάσεων

Διεξαγωγή των Digital μειοδοτικών δημοπρασιών  ή διαγωνισμών  energyTelia σε πραγματικό χρόνο.

Άμεση ενεργοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας με άμεση υπογραφή συμβάσεων προμήθειας με τον καταναλωτή.

Σχεδόν Μηδενικό κόστος διεκδίκησης των συμβάσεων.

Ελάχιστο κόστος πωλήσεων.

Ανταγωνισμός σε υγιή πλαίσια, οι προσκλήσεις συμμετοχής στις δημοπρασίες αποστέλλονται σε όλους τους παρόχους ενέργειας. Όλοι οι πάροχοι συμμετάσχουν με ακριβώς τους ίδιους όρους.

Ξεκάθαροι όροι προκήρυξης της δημοπρασίας (δημοπρατούμενη ποσότητα ενέργειας, χρόνος έναρξης και λήξης, τιμή δείκτη εκκίνησης, δήλωση αλγορίθμου αξιολόγησης προσφορών).

Πλήρη πληροφόρηση για κάθε δημοπράτηση: αριθμός καταναλωτών- αριθμός ενεργειακών συνδέσεων – Κατηγορίες ενεργειακών συνδέσεων.

Πιθανή ταυτόχρονη διεκδίκηση συμβάσεων προμήθειας πολλών καταναλωτών με κοινά ή όχι χαρακτηριστικά.

Ανώνυμη Υποβολή προσφορών.

Ταχύτατες και εύκολες διαδικασίες.

Τεκμηρίωση της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Δυνατότητα εκπροσώπησης από αντιπροσώπους.
 

 

 

 

 

 

 

 


Παρέχετε


 

 

Λογισμικό διαχείρισης  ζητήσεων ενέργειας

Λογισμικό διαχείρισης των δημοπρατήσεων

Λογισμικό διαχείρισης της συμμετοχής σε δημοπρατήσεις οργανισμών και Δημοσίου  σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 34 του Ν 4412/2016 όπως αναμορφώθηκε με τον Ν 4782/2021 (Οδηγία 2014/24/ΕΕ)

Ειδικά εργαλεία για την τοποθέτηση προτύπων προσφορών στα ταμπλό (bidding Board)

Δυνατότητα υποβολής προσφορών ανεξάρτητα από την τιμολογιακή πολιτική

Ειδικά εργαλεία υπολογισμού επόμενης αποδεκτής προσφοράς

Λογισμικό διαχείρισης δικτύου αντιπροσώπων

 

 

 

 

 

Τηρούμενες Διαδικασίες

 

 

Ο διοργανωτής για λογαριασμό του καταναλωτή αποστέλλει προσκλήσεις συμμετοχής σε προ-αξιολογημένους παρόχους προμήθειας ενέργειας

Ο διοργανωτής κοινοποιεί στους παρόχους τους όρους και τα δεδομένα της προκήρυξης της δημοπρασίας.

Οι πάροχοι ενέργειας δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και υποβάλουν την πρώτη τους προσφορά πριν ανοίξει το ταμπλό υποβολής επαναλαμβανόμενων ανταγωνιστικών προσφορών (pre bidding period).

Ανοίγει το ταμπλό (bidding board) στην ορισμένη ώρα και εκκινείται η διαδικασία υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών από τους παρόχους

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της  αντίστροφης δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να δουν το ποσό της χαμηλότερης τρέχουσας προσφοράς, αλλά δεν μπορούν να δουν ποιος υποβάλει την προσφορά.

Οι πάροχοι υποβάλλουν επαναλαμβανόμενες ανταγωνιστικές προσφορές.

Η διαδικασία εκτελείται σε πραγματικό χρόνο.

Ο χρόνος διεξαγωγής είναι περιορισμένος.

Οι πάροχοι γνωρίζουν την αυστηρή προθεσμία, βλέπουν συνεχώς το υπόλοιπο του διαθέσιμου χρόνου και υποβάλλουν γρήγορα τις καλύτερες προσφορές τους.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται και άμεσα ανακοινώνεται η καλύτερη προσφορά.

Ανακοινώνεται ο νικητής στον καταναλωτή.

Εκκινείται η διαδικασία υπογραφής συμβολαίων παροχής ενέργειας μεταξύ του Νικητή παρόχου και  του καταναλωτή.

 

 

 

 

 

 

 

Στις Μειοδοτικές (αντίστροφες) Δημοπρασίες και Διαγωνισμούς προμήθειας ενέργειας της energyTelia

κερδίζουν όλοι

 

 

 Άμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις