Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι


 

 

Telia platforms

 

 

 

energy Telia

energy Telia auctions
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων Ζητήσεων Προμήθειας Ενέργειας

 

energy Telia PPAs
Πλατφόρμα Ζητήσεων και Προσφορών Ενέργειας μέσω  PPAs

 

energy Telia  tools
Εφαρμογές Λογισμικού
Στην energy Telia  κερδίζουν όλοι:·       Οι καταναλωτές ενέργειας απολαμβάνουν την χαμηλότερη δυνατή τιμή προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού Αερίου.

·       Οι προμηθευτές ενέργειας  κερδίζουν εύκολα και γρήγορα νέες συνεργασίες-συμφωνίες με καταναλωτές ενέργειας για την παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού Αερίου.Η πλατφόρμα δημοπρατήσεων ζητήσεων προμήθειας ενέργειας
  energy Telia auctions  υποστηρίζει:

             Οργάνωση-Προκήρυξη- Διεξαγωγή σε πραγματικό χρόνο αντίστροφων δημοπρασιών  και  μειοδοτικών διαγωνισμών.

             Ταυτόχρονη δημοπράτηση ζητήσεων ενέργειας  ενός ή πολλών καταναλωτών.

             Ταυτόχρονη δημοπράτηση  ζητήσεων ενός η πολλών προϊόντων ενέργειας.

             Δημοπράτηση ζητήσεων για διμερή συμβόλαια προμήθειας (PPAs)

             όλα τα ενεργειακά προϊόντα

-Ηλεκτρικό Ρεύμα  (Χαμηλή τάση, Μέση τάση, πολυζωνικές χρεώσεις κλπ.)

-Φυσικό Αέριο (για χρήση βιομηχανική, επαγγελματική, οικιακή)

             Όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών ενέργειας:

-Επιχειρήσεις

-Οργανισμούς

-Νοικοκυριά

             Ταυτόχρονη διεξαγωγή πολλών δημοπρατήσεων.


Η πλατφόρμα Ζητήσεων και Προσφορών Ενέργειας μέσω  PPAs  energy Telia PPAs  υποστηρίζει:

Την Online καταχώρηση ζητούμενων PPAs από Αγοραστές  (καταναλωτές) ενέργειας.

Την Online καταχώρηση προσφερόμενων PPAs από Πωλητές ενέργειας (Παραγωγούς, developers, Προμηθευτές)

Την αναζήτηση Ζητήσεων Ενέργειας  για PPAs

Την αναζήτηση Προσφορών PPAs

Την online αντιστοίχιση  Ζητούμενων και Προσφερόμενων PPAs.

Η πλατφόρμα energy Telia PPAs ταξινομεί, αναζητεί, αντιστοιχίζει ζητήσεις και προσφορές με βάση πολλές παραμέτρους , ενδεικτικά αναφέρουμε:

Τον Τύπο της προσφερόμενης/ζητούμενης διμερούς Σύμβασης (PPAs)

Τις επιθυμητές τεχνολογίες ΑΠΕ

Τα ειδικά χαρακτηριστικά των Πωλητών και των Αγοραστών

Τις καμπύλες κατανάλωσης της ζητούμενης ενέργειας

Τις καμπύλες παραγωγής της προσφερόμενης ενέργειας

Την ολική ή Μερική κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας

Την περίπτωση των πολλών καταναλωτών

Την περίπτωση των πολλών ενεργειακών συνδέσεων

Τον Τύπο των ενεργειακών συνδέσεων


Στις πλατφόρμες energy Telia  auctions έχουν ενσωματωθεί ευφυείς ειδικές  εφαρμογές λογισμικού για την υποστήριξη:

             Των Συμβούλων Προμήθειας Ενέργειας.

             Των  Προμηθευτών Ενέργειας.

             Των  παραγωγών ενέργειας (Developer / ενδιαφερόμενοι για διμερή συμβόλαια - PPAs)

             Των εμπορικών  αντιπροσώπων  των προμηθευτών ενέργειας.

             Των  επιθεωρητών προκήρυξης και διεξαγωγής των δημοπρασιών.

             Των Υποστηρικτών (χορηγών) των καταναλωτών ενέργειας.

             Των επιχειρήσεων-καταναλωτών ενέργειας.

             Των οργανισμών - καταναλωτών ενέργειας ( Σύμφωνα με  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και τον Ν4412/2016).

             Των νοικοκυριών καταναλωτών ενέργειας.Η δόμηση και λειτουργία  της πλατφόρμας energy Telia auctions εγγυάται:

             Την διεξαγωγή της αντίστροφης δημοπρασίας σε πραγματικό χρόνο.

             Την ανωνυμία της  υποβολής των επαναληπτικών  προσφορών στο ταμπλό (bidding board) των δημοπρασιών  από τους προμηθευτές ενέργειας ή τους πωλητές PPAs.

             Τον υγιή ανταγωνισμό. Οι προσκλήσεις συμμετοχής στις δημοπρασίες αποστέλλονται σε όλους τους προμηθευτές  ενέργειας.   Όλοι οι προμηθευτές  συμμετέχουν με ακριβώς τους ίδιους όρους.

             Την  εφαρμογή των όρων προκήρυξης της δημοπρασίας όπως ορίζονται από τους καταναλωτές (χρόνος διεξαγωγής, τιμή δείκτη αξιολόγησης προσφορών για την εκκίνηση της δημοπρασίας κλπ.).

            Την  δυνατότητα επιλογής μεθόδου αντίστροφης δημοπράτησης μέσα από μεγάλη γκάμα μεθόδων και τεχνικών (ενός η πολλών καταναλωτών, ενός ή πολλών προϊόντων κλπ.).

             Την δυνατότητα αντιστοίχισης καταναλωτών με ίδια χαρακτηριστικά για κοινή δημοπράτηση  μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας.

             Τις ταχύτατες και εύκολες διαδικασίες προκήρυξης και διεξαγωγής των δημοπρασιών.

             Την άμεση έκδοση αποτελεσμάτων.

             Την πλήρη τήρηση ημερολογίου ενεργειών για κάθε ζήτηση.

             Την τεκμηρίωση  της προκήρυξης και της διεξαγωγής των δημοπρασιών.

             Την ανεξαρτησία καθώς η energyTelia δεν συνδέεται κατ’ ουδένα τρόπο με οποιοδήποτε πάροχο ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.  

Οι πλατφόρμες energy Telia  auctions_PPAs_Tools είναι σχεδιασμένες να μπορουν να αξιοποιηθούν από ενεργειακούς καταναλωτές όλης της Ευρώπης.  

Η ελληνική Έκδοση  των energy Telia  auctions_PPAs_Tools  είναι στην Ελληνική Γλώσσα και εχουν ενσωματωμένο το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της Ελληνική Αγοράς ενέργειας.

Παράλληλα στην Ελλάδα αναπτύσεται δίκτυο συνεργατών για την υποστήριξη όλων των καταναλωτών (Επιχειρήσεις, Οργανισμοί, Νοικοκυριά). Οι  συνεργάτες μας   βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και διακρίνονται για την επιστημονική τους επάρκεια, την επαγγελματική τους συνέπεια, την προσωπικότητα, το ήθος τους και απολαμβάνουν υψηλό επαγγελματικό και κοινωνικό κύρος.

 

 

there is no better way to buy energy

 

 Άμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις