Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Μειοδοτικές (αντίστροφες) Δημοπρασίες και Μειοδοτικοί διαγωνισμοί για την προμήθεια ενέργειας

από την πλατφόρμα

energy Telia auctions

 

 

 

Η αξιοποίηση της μεθόδου των μειοδοτικών αντίστροφων δημοπρασιών με την  χρήση της πλατφόρμας  energy Telia auctions  για την προμήθεια ενέργειας εξασφαλίζει  στις επιχειρήσεις (εμπόριο, βιομηχανία, ξενοδοχεία), σε όλους τους τύπους οργανισμών (σχολεία,  νοσοκομεία,  δήμους)  και τους οικιακούς καταναλωτές να εξασφαλίσουν τις χαμηλότερες δυνατές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που μπορεί να προσφέρει η αγορά.
Παράλληλα εξασφαλίζει στους παρόχους ενέργειας συνεχή ροή νέων συνεργασιών με καταναλωτές και μείωση του εμπορικού κόστους.


Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών μειοδοτικών (αντίστροφων)  δημοπρασιών
energyTelia γίνεται  για κάθε τύπο ενεργειακής σύνδεσης, για κάθε χρήση της ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια χαμηλής και μέσης τάσης, φυσικό αέριο για χρήσεις εμπορικές, βιομηχανικές, συμπαραγωγής, ψύξης, θέρμανσης κλπ.) ανεξάρτητα από την ποσότητα της καταναλισκόμενης ενέργειας.


Για να είναι επιτυχημένο το αποτέλεσμα των  δημοπρασιών και των διαγωνισμών προμήθειας  ενέργειας η πλατφόρμα
energy Telia auctions  έχει ενσωματωμένες διαδικασίες για:


Ενίσχυση του υγιή ανταγωνισμού:
Πλήρη και ξεκάθαρη ενημέρωση όλων των παρόχων που είναι αδειοδοτημένοι από την ΡΑΕ- Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  για τα δεδομένα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζήτησης.


Αποφυγή των συγχύσεων:

Είναι σημαντικό οι προκηρύξεις των μειοδοτικών (αντίστροφων)  διαγωνισμών και δημοπρασιών για την προμήθεια ενέργειας να είναι καλά μελετημένες, προσεκτικά διατυπωμένες και να προσφέρουν στους παρόχους ενέργειας το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών.


Παρακολούθηση της αγοράς – επιλογή του σωστού χρόνου:
Η χρήση της μεθόδου των μειοδοτικών (αντίστροφων) διαγωνισμών και δημοπρασιών  για την προμήθεια ενέργειας  μπορεί να παρέχει τη χαμηλότερη τιμή σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για να επιτευχθεί η βέλτιστη τιμή. Για αυτό και η energyTelia παρακολουθεί και μελετά την αγορά για να εντοπίζει τον κατάλληλο χρόνο για την προκήρυξη των δημοπρασιών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη ωφέλεια.


Το περισσότερο είναι καλύτερο:
Ισχύει όταν εφαρμόζεται στην προμήθεια ενέργειας. Οι μειοδοτικές (αντίστροφες)  δημοπρασίες  είναι σαφώς πιο ευεργετικές για τους μεγαλύτερους καταναλωτές από ότι στους μικρότερους. Οι προμηθευτές είναι λογικό να είναι  πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν και να παρέχουν χαμηλότερες τιμές σε μεγαλύτερους πελάτες.

Η energyTelia για να δώσει αυτό το πλεονέκτημα και στους μικρούς καταναλωτές, προετοιμάζει, οργανώνει και προκηρύσσει ταυτόχρονα μειοδοτικές (αντίστροφες) δημοπρασίες  για μεγάλο αριθμό καταναλωτών που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Με αυτό τον τρόπο και οι μικροί καταναλωτές ενέργειας ωφελούνται από τις χαμηλές τιμές που επιτυγχάνονται και οι πάροχοι  κερδίζουν εύκολα και γρήγορα και μεγάλες ποσότητες ενέργειας και μεγάλο αριθμό πελατών.


Σύγχρονη τεχνολογία:

Πλήρη αξιοποίηση σύγχρονων και εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής που εγγυώνται την άριστη εφαρμογή όλων των διαδικασιών.


Διαδικασίες – συμβάσεις:

Η πλατφόρμα energy Telia auctions  εχει ενσωματωμένα εργαλεία έτσι ώστε να διεκπεραιωθεί η διαδικασία της υπογραφής των συμβάσεων εύκολα και γρήγορα

 

Τεκμηρίωση

Μετά την ολοκλήρωση  εκδίδεται το τεύχος δημοπράτησης που περιγράφει όλη την διαδικασία που ακολουθήθηκε (προκήρυξη-πρόσκληση-διεξαγωγή-αποτελέσματα)  και όλες τις πράξεις που έγιναν  με ακριβή χρονική σήμανση.


Συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη του καταναλωτή:

Η energy Telia auctions  διαθέτει ενσωματωμένα εργαλεία λογισμικού που παρακολουθεί την εφαρμογή των συμβάσεων και παράλληλα ενημερώνει  διαρκώς τους καταναλωτές για να έχουν πάντα την χαμηλότερη δυνατή τιμή της αγοράς.

Όπως επίσης συνεργάζεται με τους παρόχους νικητές των δημοπρασιών για να  προσφέρει στους καταναλωτές υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες  εξοικονόμησης ενέργειας.

 

 

Η energyTelia είναι απολύτως ανεξάρτητη, δεν συνδέεται με κανένα προμηθευτή ενέργειας  και   καθοδηγείται από ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο Μηχανικών, οικονομολόγων, δικηγόρων και  πληροφορικών.Άμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις