Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

  Ψηφιακές Υπηρεσίες Προμήθειας Ενέργειας

Μειοδοτικές Δημοπρασίες – Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί- Αξιολόγηση Προσφορών- Παρακολούθηση Συμβάσεων - PPAs


         

 

Οι ψηφιακές Υπηρεσίες μας

 

 

Αφορούν:

την Προμήθεια Ενέργειας

(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)

 

 

Απευθύνονται:

στους καταναλωτές ενέργειας όλης της Ευρώπης

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ).

 

 

Αξιοποιούνται:

από

Σύμβουλους
(Τεχνικούς – Οικονομικούς - Νομικούς)


Παρόχους Ενέργειας


Υποστηρικτές των Καταναλωτών Ενέργειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Στόχος μας:

Η μείωση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών ενέργειας

Στην σύγχρονη οικονομία,  πολλοί  τρόποι μείωσης του  κόστους προμήθειας ενέργειας έχουν μελετηθεί και εφαρμόζονται από τους καταναλωτές όπως:

Η σωστή επιλογή μορφών και πηγών ενέργειας, η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου των ΑΠΕ επενδύοντας στην συμπαραγωγή και στον ενεργειακό συμψηφισμό, η εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας, η Χρήση συσκευών υψηλής απόδοσης και υψηλής ενεργειακής κλάσης με εξαιρετικά αποτελέσματα, δυστυχώς οι περισσότεροι απαιτούν σημαντικές επενδύσεις.

Βασικότερος τρόπος για την μείωση του κόστους προμήθειας ενέργειας,  χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επένδυση,  είναι η  προμήθεια ενέργειας στην χαμηλότερη δυνατή τιμή που μπορεί να προσφέρει  η αγορά.
 (είτε επιλεγεί ο κλασικός τρόπος προμήθειας μέσω αδειοδοτημένων Παρόχων, είτε επιλεγεί ο  σύγχρονος τρόπος της προμήθειας  μέσω διμερών συμβάσεων προμήθειας ενέργειας (PPAs).    

 

 

 

 

 

 

 Το Ερώτημα
Οι καταναλωτές ρωτάνε ποιος είναι ο τρόπος για την ανίχνευση της χαμηλότερης τιμής που μπορεί να προσφέρει η αγορά, για την διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές ενέργειας, για την αύξηση της καταναλωτικής τους δύναμης;

 


 

 

 

 

 

 

 

Η ΑπάντησηΠλατφόρμα Ψηφιακών Συστημάτων Προμήθειας Ενέργειας

 

 Μειοδοτικές Δημοπρασίες – Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί-  Αξιολόγηση Προσφορών- Παρακολούθηση Συμβάσεων-PPAs 

 

 

 

 

 

 

 


Η πλατφόρμα  energy Telia auctions  υποστηρίζει:

•             Οργάνωση-Προκήρυξη- Διεξαγωγή σε πραγματικό χρόνο αντίστροφων δημοπρασιών  και  μειοδοτικών διαγωνισμών.

•             Ταυτόχρονη δημοπράτηση ζητήσεων ενέργειας  ενός ή πολλών καταναλωτών.

•             Ταυτόχρονη δημοπράτηση  ζητήσεων ενός η πολλών προϊόντων ενέργειας.

•             Δημοπράτηση ζητήσεων για διμερή συμβόλαια προμήθειας (PPAs)

•             όλα τα ενεργειακά προϊόντα

-Ηλεκτρικό Ρεύμα  (Χαμηλή τάση, Μέση τάση, πολυζωνικές χρεώσεις κλπ.)

-Φυσικό Αέριο (για χρήση βιομηχανική, επαγγελματική, οικιακή)            

•             Όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών ενέργειας:

-Επιχειρήσεις

-Οργανισμούς

-Νοικοκυριά

•             Ταυτόχρονη διεξαγωγή πολλών δημοπρατήσεων.

 

Στην πλατφόρμα energy Telia  έχουν ενσωματωθεί ευφυείς ειδικές  εφαρμογές λογισμικού για την υποστήριξη:

•             Των Συμβούλων Προμήθειας Ενέργειας.

•             Των  Προμηθευτών Ενέργειας.

•             Των  παραγωγών ενέργειας (developers/ ενδιαφερόμενοι για διμερή συμβόλαια - PPAs)

•             Των εμπορικών  αντιπροσώπων  των προμηθευτών ενέργειας.

•             Των  επιθεωρητών προκήρυξης και διεξαγωγής των δημοπρασιών.

•             Των Υποστηρικτών (χορηγών) των καταναλωτών ενέργειας.

•             Των επιχειρήσεων-καταναλωτών ενέργειας.

•             Των οργανισμών - καταναλωτών ενέργειας ( Σύμφωνα με  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και τον Ν4412/2016).

•             Των νοικοκυριών καταναλωτών ενέργειας.


Η δόμηση και λειτουργία  της πλατφόρμας energy Telia auctions εγγυάται:

•             Την διεξαγωγή της αντίστροφης δημοπρασίας σε πραγματικό χρόνο.

•             Την ανωνυμία της  υποβολής των επαναληπτικών  προσφορών στο ταμπλό (bidding board) των δημοπρασιών  από τους προμηθευτές ενέργειας ή τους πωλητές PPAs.

•             Τον υγιή ανταγωνισμό. Οι προσκλήσεις συμμετοχής στις δημοπρασίες αποστέλλονται σε όλους τους προμηθευτές  ενέργειας.   Όλοι οι προμηθευτές  συμμετέχουν με ακριβώς τους ίδιους όρους.

•             Την  εφαρμογή των όρων προκήρυξης της δημοπρασίας όπως ορίζονται από τους καταναλωτές (χρόνος διεξαγωγής, τιμή δείκτη αξιολόγησης προσφορών για την εκκίνηση της δημοπρασίας κλπ.).

•            Την  δυνατότητα επιλογής μεθόδου αντίστροφης δημοπράτησης μέσα από μεγάλη γκάμα μεθόδων και τεχνικών (ενός η πολλών καταναλωτών, ενός ή πολλών προϊόντων κλπ.).

•             Την δυνατότητα αντιστοίχισης καταναλωτών με ίδια χαρακτηριστικά για κοινή δημοπράτηση  μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας.

•             Τις ταχύτατες και εύκολες διαδικασίες προκήρυξης και διεξαγωγής των δημοπρασιών.

•             Την άμεση έκδοση αποτελεσμάτων.

•             Την πλήρη τήρηση ημερολογίου ενεργειών για κάθε ζήτηση.

•             Την τεκμηρίωση  της προκήρυξης και της διεξαγωγής των δημοπρασιών.

•             Την ανεξαρτησία καθώς η energyTelia δεν συνδέεται κατ’ ουδένα τρόπο με οποιοδήποτε πάροχο ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. 


 

 

 

 

 

 

Οι υπηρεσίες της energyTelia προσφέρονται σε όλη την Ελλάδα. Οι  συνεργάτες της   βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και διακρίνονται για την επιστημονική τους επάρκεια, την επαγγελματική τους συνέπεια, την προσωπικότητα, το ήθος τους και απολαμβάνουν υψηλό επαγγελματικό και κοινωνικό κύρος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αποδοτική και αποτελεσματική υπηρεσία μας για την προμήθεια ενέργειας
αποτελείται από πέντε (5) βασικά βήματα:

 

 

 

 

 

 

1. Μελέτη αξιολόγηση των ενεργειακών δεδομένων του καταναλωτή:

 

Οι καταναλωτές ενέργειας ή οι ενεργειακοί τους σύμβουλοι  energyTelia καταχωρούν στην πλατφόρμα  τα δεδομένα ισχύος, τις καταναλωθείσες ποσότητες, την χρονική κατανομή αυτών,  τα προηγούμενα τιμολόγια, τις υφιστάμενες συμβάσεις με παρόχους ενέργειας, υπολογίζουν τις προβλεπόμενες καταναλώσεις με βάση τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς και οργανώνουν την στρατηγική για την επίτευξη του στόχου που είναι η μείωση του κόστους προμήθειας ενέργειας.

 

2. Οργάνωση- Προκήρυξη on-Line μειοδοτικού διαγωνισμού (request for tenders) ή OnLine μειοδοτικής δημοπρασίας (reverse auctions):

Η άρτια επιστημονική κατάρτιση των συνεργατών μας, η εμπειρία μας και η χρήση εξελιγμένων εργαλείων πληροφορικής  εγγυώνται την ασφαλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική διαδικασία.

Ορίζεται ο δείκτης αξιολόγησης και σύγκρισης των προσφορών ενέργειας  των παρόχων.

Προσδιορίζεται η τιμή του δείκτη αξιολόγησης για την έναρξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Ο καταναλωτής  ενέργειας υπαγορεύει τούς επιθυμητούς όρους σύμβασης και ενσωματώνονται στους ειδικούς όρους προκήρυξης.

Ο καταναλωτής ενέργειας εγκρίνει τους όρους προκήρυξης.

Αντιστοιχίζονται οι προ αξιολογημένοι πάροχοι    ηλεκτρικής ενέργειας και  φυσικού αερίου  με την ζήτηση.

Ορίζεται το χρονοδιάγραμμα της δημοπρασίας. Προκηρύσσεται η δημοπρασία.

Ενεργοποιείται η πλατφόρμα  energyTelia για την υλοποίηση της δημοπρασίας.

Ενημερώνονται και προσκαλούνται να συμμετάσχουν στην δημοπρασία οι αντιστοιχισμένοι με την ζήτηση αδειοδοτημένοι πάροχοι.


3. Ενεργοποίηση του ταμπλό- Διεξαγωγή μειοδοτικής δημοπρασίας ή μειοδοτικού διαγωνισμού σε πραγματικό χρόνο:

Ανοίγει το ταμπλό (bidding board) της δημοπρασίας και οι πάροχοι ενέργειας ανταγωνίζονται OnLine σε πραγματικό χρόνο, ισότιμα, ανώνυμα, υποβάλλοντας συνεχώς επαναληπτικές προσφορές με όλο και χαμηλότερες τιμές.

Η πλατφόρμα energyTelia παρακολουθεί, καταγράφει, αναλύει, αξιολογεί, συγκρίνει και κατατάσσει on-line σε πραγματικό χρόνο τις  προσφορές (bids) ενέργειας.

 

4. Έκδοση αποτελεσμάτων- Τεκμηρίωση- Σύμβαση :

Στην λήξη του προγραμματισμένου  χρόνου κλείνει το ταμπλό  και ανακηρύσσεται ο νικητής της δημοπρασίας.

Εκδίδεται η έκθεση τεκμηρίωσης της διαδικασίας και η έκθεση των αποτελεσμάτων της  δημοπρασίας.

Παρακολουθείται η σύναψη της σύμβασης για τον έλεγχο εφαρμογής των συμφωνηθέντων.


5. Συνεχιζόμενη Υποστήριξη:
Διαχρονική και διαρκή παρακολούθηση της αγοράς, συνεχή διερεύνηση για εντοπισμό ευκαιριών για την μείωση του κόστους ενέργειας των καταναλωτών

 

Παρακολουθούμε διαρκώς την αγορά, εντοπίζουμε τις ευκαιρίες για χαμηλότερη τιμή αγοράς ενέργειας και οι σύμβουλοι ενέργειας της energyTelia  σας ενημερώνουν και παράλληλα δρομολογούν  τις απαιτούμενες ενέργειες για να ωφεληθείτε από την ευκαιρία.

Η συνεργασία με την  energyTelia σας επιτρέπει να  απολαμβάνετε πάντα  βέλτιστο συμβόλαιο προμήθειας ενέργειας και να έχετε τα μεγαλύτερα οφέλη.

 

 

 

 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 BHMATA OI ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρητήριο Τιμών Αγοράς Ενέργειας

 

 

 

 

 

 


Δημιουργήσαμε και λειτουργούμε το Παρατηρητήριο τιμών αγοράς ενέργειας  energyTelia που παρακολουθεί, καταγράφει, επεξεργάζεται και αποτυπώνει όλα τα κρίσιμα μεγέθη τιμών της αγοράς ενέργειας προσφέροντας δωρεάν στους καταναλωτές ενέργειας  πλήρη ενημέρωση για την διακύμανση των τιμών ενέργειας και καυσίμων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

there is no better way to buy energy

 Άμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις