Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δυο λόγια για τις δημοπρασίες

auctions: the tenders' dialectic

Yiannis Apostolidis

Οι δημοπρασίες (μειοδοτικές ή πλειοδοτικές)  στην οικονομική ιστορία του ανθρώπου αποτελούσαν πάντα ένα εξαιρετικό  εργαλείο για την επίτευξη του στόχου των αγοραστών και πωλητών οικονομικών αγαθών.


Στην σύγχρονη εποχή η υψηλή τεχνολογία  έχει αποδεσμεύσει την διεξαγωγή των δημοπρασιών από τους περιορισμούς του χρόνου , του τόπου και του αριθμού των συμμετεχόντων,  παράλληλα έχει μειώσει δραματικά το κόστος διεξαγωγής και συμμετοχής.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Οδηγία 2014/24/EU Αρθρο 35 κατευθύνει τα κράτη μέλη στην ενσωμάτωση της μεθόδου των μειοδοτικών (αντίστροφων) Δημοπρασιών στην νομοθεσία περί δημόσιων προμηθειών.
Τα κράτη της ΕΕ έχουν ενσωματώσει την ανωτέρω οδηγία στην Εθνική τους Νομοθεσία.
Η ελληνική πολιτεία έχει ενσωματώσει την σχετική Οδηγία στον Νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο  4782/2021 (άρθρο 34).


Η επιτροπή NOBEL απένειμε το βραβείο NOBEL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του έτους 2020 σε δύο μεγάλους δασκάλους οικονομικών, στους καθηγητές του   Stanford Univerisity USA   Paul R. Milgrom  και Robert B. Wilson  για την εργασία τους στην βελτίωση της Θεωρίας των δημοπρασιών (for improvements to auction theory and inventions of new auction formats)


  

Παραδοσιακές Δημοπρασίες

Πλειοδοτική δημοπρασία

(forward auctions)

Μειοδοτική δημοπρασία

(reverse auctions)

Η Πλειοδοτική δημοπρασία προκηρύσσεται από τον πωλητή

Η μειοδοτική δημοπρασία προκηρύσσεται από τον αγοραστή

Οι παραδοσιακές πλειοδοτικές δημοπρασίες άκμασαν στο παρελθόν και ακμάζουν ακόμη και σήμερα σε κάποιες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας (ακίνητα, έργα τέχνης, αγροτικά προϊόντα κλπ.) και έχουν σαν αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση του οφέλους για τον πωλητή.

Οι παραδοσιακές μειοδοτικές (αντίστροφες) δημοπρασίες λειτουργούν αντίθετα με τις γνωστές παραδοσιακές πλειοδοτικές δημοπρασίες, χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στις προμήθειες του μεγάλων επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα σε πολλές αναπτυγμένες χώρες.

Η διαδικασία πλειοδοτικών δημοπρασιών:
Ο πωλητής ενημερώνει τους υποψήφιους αγοραστές για την πώληση του αγαθού και σε ακριβώς προσδιορισμένο χρόνο και τόπο οι υποψήφιοι αγοραστές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους.

Η διαδικασία μειοδοτικών δημοπρασιών:
Ο αγοραστής ενημερώνει τους πωλητές του συγκεκριμένου προϊόντος για το ενδιαφέρον του να προβεί σε προμήθεια. Προσδιορίζει την ζητούμενη ποσότητα του προϊόντος, την ώρα και τον τόπο που οι ενδιαφερόμενοι πωλητές   μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους.

Στις πλειοδοτικές δημοπρασίες οι αγοραστές ανταγωνίζονται μεταξύ τους  προσφέροντας όλο και υψηλότερες τιμές.
Ο αγοραστής που προσφέρει την υψηλότερη τιμή κερδίζει την δημοπρασία και αγοράζει  το προϊόν.

Στις μειοδοτικές δημοπρασίες οι Πωλητές ανταγωνίζονται  μεταξύ τους  προσφέροντας όλο και  χαμηλότερες τιμές.
Ο πωλητής   που παρέχει τη χαμηλότερη τιμή κερδίζει την δημοπρασία και πουλάει το προϊόν.

Ο πωλητής πουλάει το προϊόν του στην μεγαλύτερη τιμή εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, ενώ ο αγοραστής εξασφαλίζει το προϊόν που επιθυμούσε να αποκτήσει.

Ο αγοραστής αποκτά το προϊόν που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, ενώ ο προμηθευτής  κερδίζει μια γρήγορη και εύκολη δουλειά.
Άμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις