Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Όροι χρήσης  των υπηρεσιών Live Chat και Call Me Back της energytelia
Οι υπηρεσίες Live Chat και call me back - Άμεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας  παρέχονται από τους διαδικτυακούς τόπους  www.energyTelia.com και www.energytelia.gr   και δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες της πλατφόρμας διεξαγωγής αντίστροφων δημοπρασιών  και στους επισκέπτες των ανωτέρω  διαδικτυακών τόπων  να επικοινωνήσουν μέσω live chat με ένα εκπρόσωπο  για να πληροφορηθούν για τις υπηρεσίες  και την λειτουργία της πλατφόρμας αντίστροφων δημοπρασιών. Οι υπηρεσίες Live Chat και call me back παρέχονται δωρεάν.

Το περιεχόμενο της συνομιλιών γραπτών ή προφορικών είναι πιθανόν να  καταγράφεται και αποθηκεύεται για λόγους διασφάλισης ποιότητας και για λόγους ασφάλειας. Το περιεχόμενο διαγράφεται αυτόματα μετά την πάροδο 6 μηνών.  Ο  λήπτης των άνωθεν υπηρεσιών  μπορεί να ζητήσει και να λάβει με εμαιλ το περιεχόμενο  της συνομιλίας εφόσον αυτό έχει καταγραφεί και φυσικά έχει και όλα τα άλλα δικαιώματα που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Απαγορεύεται ρητώς η ανάρτηση περιεχομένου εξυβριστικού, δυσφημιστικού, απειλητικού, άσεμνου ή άλλου παράνομου χαρακτήρα. Στην περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων από τον λήπτη των υπηρεσιών διακόπτεται πάραυτα η παροχή των άνωθεν υπηρεσιών. Για την παροχή των υπηρεσιών  Live Chat  και call me back  δεν γίνεται καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Κατά την διάρκεια της επικοινωνίας και υποβολής αιτήματος από τον επισκέπτη λήπτη των άνωθεν υπηρεσιών είναι πιθανόν να ζητηθούν προσωπικά δεδομένα για την ικανοποίηση του αιτήματος του επισκέπτη.  Για την υπηρεσία call me back - Άμεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας  είναι πιθανόν να ζητηθεί το όνομα του επισκέπτη. Ο επισκέπτης που λαμβάνει τις άνωθεν υπηρεσίες φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την εγκυρότητα, ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώνει.

Οι άνωθεν περιγραφόμενες υπηρεσίες προσφέρονται  από τους δικτυακούς τόπους www.energytelia.com και  www.energytelia.gr εντελώς δωρεάν και σύμφωνα με το ωράριο που ανακοινώνουν οι δικτυακοί τόποι. Οι συνομιλίες που γίνονται δεν δεσμεύουν τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους, εφόσον το επιθυμεί ο  λήπτης των άνω υπηρεσιών  μπορεί να ζητήσει έγγραφη δεσμευτική ενημέρωση από την διοίκησης των ενεργειακών τόπων. Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι δεν φέρουν απολύτων καμία ευθύνη αν δεν είναι σε θέση να παρέχουν τις άνωθεν υπηρεσίες.

Η πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (GDPR) είναι αναρτημένη στην διεύθυνση https://energytelia.gr/proswpika-dedomena.aspx


Άμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις