Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Ιδιωτικού τομέα
Πλατφόρμα Δημοπρατήσεων
Δημόσιου τομέα
Περιοχές εξυπηρέτησης
Συνεργάτες energyTelia
Συχνές ερωτήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι


 

energy Telia auctions

Πλατφόρμα Εφαρμογών
για την Προκήρυξη &  Διεξαγωγή Ηλεκτρονικών  Δημοπρασιών για την προμήθεια ενέργειας  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοσίου
σύμφωνα με το άρθρο 34 Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί  του Ν 4412/2016 όπως αναμορφώθηκε με τον Ν 4782/2021 (Οδηγία 2014/24/ΕΕ
)Η αγορά ενέργειας  σήμερα έγινε ιδιαίτερα πολύπλοκη με αποτέλεσμα πολλοί Δήμοι να μην εκμεταλλεύονται πλήρως τις ευκαιρίες  που προσφέρει η αγορά και  να αποτυγχάνουν να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή τιμή αγοράς ενέργειας.

Ο στόχος μας:
Η μείωση του ενεργειακού κόστους των οργανισμών και επιχειρήσεων

Βασικό συστατικό του λειτουργικού κόστους των σύγχρονων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι  το ενεργειακό κόστος. 

Η energyTelia και οι συνεργάτες της  σύμβουλοι προμήθειας ενέργειας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την μείωση του ενεργειακού κόστους, μεταξύ αυτών :

η σωστή επιλογή  μορφών και πηγών ενέργειας, 

οι επενδύσεις στην ενέργεια (ΑΠΕ, συμπαραγωγή κλπ.),

η εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας,

η χρήση συσκευών υψηλής απόδοσης και αποδοτικής ενεργειακής κλάσης, 

ο βασικότερος και αποτελεσματικότερος  τρόπος  και χωρίς να απαιτεί επενδύσεις είναι 
η προμήθεια ενέργειας σε χαμηλότερες τιμές.

 

Η μέθοδος:
Δημοπρασίες προμήθειας ενέργειας.

Η χρήση των μεθόδων των (μειοδοτικών) αντίστροφων δημοπρασιών είναι συνήθης στις ανεπτυγμένες χώρες. 
Μετά την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς και στην Ελλάδα είναι δυνατή η αξιοποίηση της μεθόδου των αντίστροφων δημοπρασιών από τις επιχειρήσεις για την προμήθεια φτηνότερης ενέργειας.

Προϋποθέσεις για την οργάνωση αντίστροφων (μειοδοτικών) δημοπρασιών ενέργειας σε μία αγορά αποτελούν:

Η απελευθέρωση της τοπικής αγοράς ενέργειας      
Η ύπαρξη αξιόπιστων παρόχων ενέργειας και           
Η δραστηριοποίηση φορέα που μπορεί να οργανώσει και υποστηρίξει την διεξαγωγή της δημοπρασίας

Η Ελληνική αγορά καλύπτει και τις τρεις προϋποθέσεις:

Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς ευνοεί πλήρως την απελευθέρωση. 
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πολλοί αξιόπιστοι πάροχοι ενέργειας. 
Στην Ελλάδα προσφέρονται οι υπηρεσίες υποστήριξης προκήρυξης και διεξαγωγής δημοπρασιών ενέργειας από την energyTelia.

Οφέλη από την χρήση αντίστροφων δημοπρασιών για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης:

Πρόσκληση και διαπραγμάτευση με μεγάλο αριθμό παρόχων σε πολύ μικρό χρόνο.

Μείωση του κόστους έρευνας αγοράς και του κόστους της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτή.

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης  επικεντρώνονται στις σχέσεις εφοδιασμού χαμηλότερου κόστους και καλύτερης αξίας, εξαλείφει τη μεροληψία και ανοίγει την διαδικασία λήψης προσφορών σε νέους προμηθευτές.

Οι πληροφορίες συναλλαγών είναι τυποποιημένες, οργανωμένες και χρονικά εντοπισμένες.

Οι βάσεις δεδομένων και οι αναφορές είναι ευέλικτες, μπορούν να οργανωθούν με βάση τις απαιτήσεις του οργανισμού.

Η διαδικασία παρέχει τεκμηρίωση για λογιστικές και νομικές απαιτήσεις.

Παρέχεται αντίγραφο τεκμηρίωσης σε χαρτί για την ικανοποίηση σχετικών απαιτήσεων.

Η πλατφόρμα διατηρεί τις πληροφορίες σχετικά με τα ενεργειακά προϊόντα και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Επιτρέπει τον αυστηρότερο και ταχύτερο προγραμματισμό.

Το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για την εφαρμογή αυξάνει τις δεξιότητες και   τις γνώσεις σε ολόκληρο την δομή του οργανισμού.

Και το   σπουδαιότερο: Μείωση του κόστους προμήθειας ενέργειας.

Όταν οι προμηθευτές ενέργειας  ανταγωνίζονται,

οι καταναλωτές κερδίζουν

Το σύστημα:

Συστήματα δημοπρασιών energyTelia  για την προμήθεια ενέργειας

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα  Αντίστροφων Δημοπρασιών Προμήθειας Ενέργειας  energyTelia, οι επιχειρήσεις (εμπόριο, βιομηχανία, ξενοδοχεία) και όλοι οι  τύποι των  οργανισμών (σχολεία,  νοσοκομεία,  δήμους)  εξασφαλίζουν τις χαμηλότερες δυνατές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ανεξάρτητα από την ποσότητα που καταναλώνουν.

Η πλατφόρμα και το σύστημα αντίστροφων δημοπρασιών προμήθειας ενέργειας energyTelia  εξασφαλίζει:

•           Την  λειτουργία και την διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και της νομοθεσίας δημόσιων προμηθειών. (πατήστε εδώ για λεπτομέρειες)

•           Την διεξαγωγή της αντίστροφης δημοπρασίας σε πραγματικό χρόνο.

•           Τον υγιή ανταγωνισμό, οι προσκλήσεις συμμετοχής στις δημοπρασίες αποστέλλονται σε όλους τους παρόχους ενέργειας. Όλοι οι πάροχοι συμμετάσχουν με ακριβώς τους ίδιους όρους. Η energyTelia δεν συνδέεται κατ’ ουδένα τρόπο με οποιοδήποτε πάροχο.

•           Την επιλογή των σωστών όρων προκήρυξης της δημοπρασίας (χρόνος διεξαγωγής, τιμή δείκτη αξιολόγησης προσφορών για την εκκίνηση της δημοπρασίας).

•           Επιλογή της κατάλληλης αντίστροφης δημοπράτησης μέσα από μεγάλη γκάμα μεθόδων και τεχνικών (μίας η πολλών ενεργειακών συνδέσεων, ενός ή πολλών προϊόντων).

•           Δυνατότητα αντιστοίχισης καταναλωτών με ίδια χαρακτηριστικά για κοινή δημοπράτηση  μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας.

•           Ταχύτατες και εύκολες διαδικασίες

•           Τεκμηρίωση της οργάνωσης-προκήρυξης- προσκλήσεων και διεξαγωγής της δημοπρασίας

•           Έλεγχος εφαρμογής των συμφωνηθέντων και των υποχρεώσεων των παρόχων προς τους οργανισμούς.

Το αποτέλεσμα:

Εγγυημένη μείωση του κόστους ενέργειας

Για να δείτε τις προβλέψεις, για την χρήση συστήματος ηλεκτρονικών (αντίστροφων) μειοδοτικών δημοπρασιών (ηλεκτρονικών πλειστηριασμών)  της οδηγίας 2014/24 της Ε.Ε. και τις αντίστοιχες προβλέψεις του Ν 4412/2016 περί δημόσιων προμηθειών πατήστε εδώ

 Η energyTelia είναι απολύτως ανεξάρτητη, δεν συνδέεται με κανένα προμηθευτή ενέργειας και καθοδηγείται από ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο Μηχανικών, οικονομολόγων, δικηγόρων και πληροφορικών.


 

There is no better way to buy energyΆμεση επικοινωνία
Newsletter
Κατηγορία:

@2019 energyTeliaTM All right reserved.
energyTelia - Live Support
Όνομα:
Email:
Τμήμα:
Θέμα:
Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις