Προκηρύξεις αντίστροφων Δημοπρασιών & Διαγωνισμών για προμήθεια ενέργειας από την energyTelia (δοκιμαστική διεξαγωγή δημοπρασιών)
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 2
28/01/2022 20:00 - 31/01/2022 23:59  -  5.816.840 kWh 9 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,074 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
14/05/2022 14:14 - 17/05/2022 23:59  -  1.509.560 kWh 6 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,23 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτ. Ενέργ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος από 35kVA εως 250kVA με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
14/05/2022 14:14 - 17/05/2022 23:59  -  950.000 kWh 6 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,23 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Βιομηχανικής χρήσης  -  Επιχειρήσεις: 1
14/05/2022 11:13 - 25/05/2022 23:59  -  3.000.001 kWh 6 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,116 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλ. Ενέρ. Τριφασική οικιακών καταναλωτών  -  Οικιακοί καταναλωτές: 1
19/05/2022 20:15 - 22/05/2022 23:18  -  36.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,315 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλ. Ενέρ. Τριφασική με Νυχτερινό οικιακών καταναλωτών  -  Οικιακοί καταναλωτές: 1
19/05/2022 20:15 - 22/05/2022 23:18  -  40.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,29 €/KWh