Προκηρύξεις αντίστροφων Δημοπρασιών & Διαγωνισμών για προμήθεια ενέργειας από την energyTelia (δοκιμαστική διεξαγωγή δημοπρασιών)
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 2
28/01/2022 20:00 - 31/01/2022 23:59  -  5.816.840 kWh 9 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,074 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ) με διζωνική χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
14/05/2022 14:14 - 17/05/2022 23:59  -  1.509.560 kWh 6 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,23 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτ. Ενέργ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος από 35kVA εως 250kVA με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
14/05/2022 14:14 - 17/05/2022 23:59  -  950.000 kWh 6 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,23 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Βιομηχανικής χρήσης  -  Επιχειρήσεις: 1
14/05/2022 11:13 - 25/05/2022 23:59  -  3.000.001 kWh 6 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,116 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτρική Ενέργεια Οικιακών καταναλωτών  -  Οικιακοί καταναλωτές: 1
19/05/2022 20:15 - 22/05/2022 23:18  -  36.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,315 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτρική Ενέργεια Οικιακών καταναλωτών (με Νυχτερινή χρέωση)  -  Οικιακοί καταναλωτές: 1
19/05/2022 20:15 - 22/05/2022 23:18  -  40.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,29 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλ. Ενέρ. Μονοφασική οικιακών καταναλωτών  -  Οικιακοί καταναλωτές: 4
01/06/2023 12:30 - 01/06/2023 13:30  -  76.200 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,14 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Οικιακής χρήσης για Θέρμανση - ΖΝΧ  -  Οικιακοί καταναλωτές: 1
05/06/2023 13:00 - 05/06/2023 14:00  -  65.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,05 €/KWh
Μειοδοτικός διαγωνισμός  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ)  -  Επιχειρήσεις: 1
09/06/2023 11:00 - 09/06/2023 13:00  -  3.500.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,2 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Επαγγελματικής χρήσης για Θέρμανση - ΖΝΧ  -  Επιχειρήσεις: 1
08/06/2023 12:15 - 08/06/2023 13:00  -  89.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,06 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ)  -  Επιχειρήσεις: 1
03/07/2023 12:00 - 03/07/2023 13:30  -  5.000.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,17 €/KWh
Μειοδοτικός διαγωνισμός  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ)  -  Επιχειρήσεις: 1
04/07/2023 11:00 - 04/07/2023 14:00  -  3.500.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,2 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Επαγγελματικής χρήσης για Θέρμανση - ΖΝΧ  -  Επιχειρήσεις: 1
05/07/2023 12:30 - 05/07/2023 13:15  -  132.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,05 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Οικιακής χρήσης για Θέρμανση - ΖΝΧ  -  Οικιακοί καταναλωτές: 1
07/07/2023 11:00 - 07/07/2023 11:30  -  65.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,05 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλ. Ενέρ. Μονοφασική οικιακών καταναλωτών  -  Οικιακοί καταναλωτές: 3
11/07/2023 11:30 - 11/07/2023 12:00  -  75.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,14 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 35 kVA  -  Επιχειρήσεις: 1
13/07/2023 14:00 - 13/07/2023 15:00  -  380.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,21 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 35 kVA  -  Επιχειρήσεις: 4
15/09/2023 12:00 - 05/10/2023 11:59  -  380.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,109 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Επαγγελματικής χρήσης για Θέρμανση - ΖΝΧ  -  Επιχειρήσεις: 3
15/09/2023 12:00 - 05/10/2023 11:59  -  300.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,042 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Επαγγελματικής χρήσης για Κλιματισμό  -  Επιχειρήσεις: 1
15/09/2023 12:00 - 05/10/2023 11:59  -  70.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,0464 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτ. Ενέργ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος από 35kVA εως 250kVA  -  Επιχειρήσεις: 2
15/09/2023 12:00 - 05/10/2023 11:59  -  500.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,128 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 35 kVA με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
15/09/2023 12:00 - 05/10/2023 11:59  -  60.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,1349 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκτ. Ενέργ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος από 35kVA εως 250kVA με χρονοχρέωση  -  Επιχειρήσεις: 1
15/09/2023 12:00 - 05/10/2023 11:59  -  76.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,1115 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  ΦΑ Επαγγελματικής χρήσης για Θέρμανση - ΖΝΧ  -  Επιχειρήσεις: 1
15/05/2024 12:00 - 15/05/2024 14:00  -  200.002 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,043 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενέρ. ΧΤ επιχειρήσεων ισχύος έως 35 kVA  -  Επιχειρήσεις: 1
17/05/2024 11:00 - 17/05/2024 15:59  -  100.000 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,06 €/KWh
Αντίστροφη δημοπρασία  -  Ηλεκ. Ενερ. Μέση Τάση (ΜΤ)  -  Επιχειρήσεις: 1
20/05/2024 12:00 - 23/05/2024 11:59  -  1.000.001 kWh 12 μήνες  -  Δείκτης εκκίνησης: 0,1 €/KWh